WAMAX - artykuły biurowe

WAMAX - artykuły biurowe

Konto

WAMAX - artykuły biurowe

Ulubione

Reklamacje


Warunki reklamacji, uprawnienia z gwarancji

Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres: biuro@wamax.com.pl. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona, przy czym ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji w żadnym razie nie przekroczy 14 dni.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający na swój koszt wymienia towar na nowy bez wad, a w razie niemożności takiej wymiany po uzgodnieniu z Klientem:

                - dokona naprawy towaru

                - obniży cenę reklamowanego towaru, albo

                - zwróci cenę towaru

Reklamację uważa się za zasadną, jeżeli towar:                 

                 - posiada wady fabryczne
                 - został uszkodzony mechanicznie w czasie transportu
                 - jest niezgodny ze złożonym przez Klienta zamówieniem

WAMAX nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje sie w karcie gwarancyjnej.

Wyłącza się rękojmię za wady jakości towaru.


Reklamacje ilościowe w dostawach należy zgłaszać w ciągu 48h na adres mailowy Koordynatora Handlowego.

Reklamacje jakościowe należy zgłaszać mailowo do swojego Opiekuna Handlowego. Po otrzymaniu potwierdzenia należy wysłać towar na swój koszt na adres: WAMAX Mokronoska 2, 52-407 Wrocław z dopiskiem reklamacja oraz nazwiskiem Opiekuna Handlowego. 

facebook wamax

INSTAGRAM

instagram wamax

FACEBOOK

google opinie wamax

Płatności online

przelewy 24 wamax

Kurier

wysyłka dpd wamax