WAMAX - artykuły biurowe

WAMAX - artykuły biurowe

Konto

WAMAX - artykuły biurowe

Ulubione

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


I.Administrator danych osobowych 

Firma handlowa WAMAX Marek Walas, Mikowice 41a, 46-100 Namysłów, email: biuro@wamax.com.pl która jest Administratorem Twoich danych osobowych.


II.Inspektor Ochrony Danych 

F.H WAMAX Marek Walas nie powołuje Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email: biuro@wamax.com.pl 

 

III.Cele i podstawy przetwarzania

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych będą zawsze zgodne z przepisami RODO. Podstawą przetwarzania danych może być zgoda na przetwarzanie, wykonywanie lub zawarcie umowy, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 

IV.Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. F.H WAMAX Marek Walas zaprzestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.


V.Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będę istnieć do tego podstawy prawne i faktyczne. 

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.


VI.Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp firmy współpracujące z F.H. WAMAX Marek Walas (podmioty przetwarzające), np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, firma informatycza.

 

VII.Prawa osób, których dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub przeprowadzenia innych działań.

 

facebook wamax

INSTAGRAM

instagram wamax

FACEBOOK

google opinie wamax

Płatności online

przelewy 24 wamax

Kurier

wysyłka dpd wamax